Diploma Kutusu

Okulunuzun logosu orijinal altın varak yaldızla diploma kutusuna basılır.